Mercedes Vidal
Nom: Mercedes Vidal
Professió: Tècnica de Medi Ambient
Nascuda a Barcelona el 1980
Milita a: Barcelona
Perfil: mvidal80
Activitat: Llicenciada en ciències ambientals per la UAB, treballa dedicada a l'urbanisme i l'ecologia desenvolupant projectes per fer les ciutats més sostenibles. Molt involucrada al moviment associatiu dels barris de la Sagrera i Sant Andreu. Ha estat Vicepresidenta de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona. Participa a la Plataforma Aigua és Vida i la Aliança contra la Pobresa Energètica.

Ës Regidora de l'Ajuntament de Barcelona per les llistes de Barcelona en Comú a les eleccions Municipals de 2015.