Ceferino Alonso
Nom: Ceferino Alonso
Professió: Jubilat
Nascut a Salamanca l'any 1948
Milita a Moviment obrer i solidaritat internacional
Perfil: AlonsoCefe

Activitat: Membre del Comitè Central i membre fundador de Comunistes de Catalunya.
Militant del PSUC i de CCOO des de la clandestinitat. Va ser delegat sindical amb diverses responsabilitats a les Federacions Agroalimentàries de CCOO de Catalunya i Estatals. En l'actualitat es dedica a tasques de comunicació, cooperacció i solidaritat internacional.